LHOTA
Vítáme Vás
na oficiálních stránkách Ostrožské Lhoty.
Dnes je neděle 20. 8. 2017
Svátek má Bernard
Květina
MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU

TOPlist
od 28.4.2006

HiTech


Slovácko


Policie
POLICIE
Obvodní oddělení
Uherský Ostroh
TEST

Z historie


(Následující text je opsán z III. dílu obecní kroniky z roku 1930)

Původ jména “Lhota”
Lhota, jméno několika set osad v Čechách a na Moravě; ve Slezsku Lgota, na Uh. Slovensku Lehota. Původně jakási úleva(lehký- lehota- lhota); svoboda(úleva) neb osvobození od jistého břemene; později termín a konečně lhota. Zapsáno Lhota Ostrožská.

Lhota: pocházeje nejspíše od slova lehký, zavírá v sobě pojem úlevy. Povstaliť osady tyto tak, že majetník půdy, chtěje statek svůj učiniti výnosnějším, podstoupil podnikateli půdu, aby ji osadil, vzdělal a do určité doby(lhoty, lhůty) bez úroku držel. Po uplynutí stanovené doby měl platiti smluvní úrok z lánů. Osady na takovémto podkladě založené nazvány Lhotami(menší Lhotkami, Lhoticemi, původně Lehotami). Obyvatelé jejich sluli lhoníci, léta osvobozená od daní nazývána lhotními roky, ano užíváno i slova lhotovati, tj. ve lhůtách platiti. Poněvadž každá úleva břemene byla jistým osvobozením, nabylo jméno i významu svoboda a ježto lhůty nebo svobody byly dávány jen na jistý čas, nabylo slovo toto také smyslu termín, tj. lhůta a vyhladilo starší rok. U mnohých Lhot jako přívlastky zachovala se jména jich zakladatelů. V Čechách je 256 Lhot, na Moravě 57 a ve slezku 57.

Lhota Ostrožská (chybně Ostrá) ves farní, leží v okrese uh. Hradištském, okres a pošta Uh. Ostroh, měla v r. 1890 – 249 domů s 1.180 obyvateli, kostel sv. Jakuba, od r. 1867 faru, trojtřídní školu a obecní cihelnu.

V letech sedmdesátých 19. století nazývána zdejší obec Ostrlhota, později Ostrová Lhota a nynější úřední ustálený název, jistě nejsprávnější, Ostrožská Lhota.

Poloha
Dle mapy generálního štábu leží obec Ostrožská Lhota na 48°57´ severní šířky a 35°8´ východní délky od Ferra. Je púoložena mezi obcemi Blatnicí, Blatničkou, Hlukem, Ostrožskou Novou Vsí, Chylicemi, Kvačicemi a Ostrožským Předměstím; od okresního města Uhesrký Ostroh je vzdálena 6 km. Leží v úžlabí mezi karpatskými výběžky přip otoku Okluky, severně od kopce sv. Antonínka. Stavení jsou roztroušena dílem při hlavní silnici, dílem už jako by se schovávala za humny starších usedlíků. Celková rozloha měří 657 ha 20 a 53 m2.

Náboženství
Všichni občané zdejší vyznávají náboženství římsko- katolické, mají místní farní úřad, jež patří k děkanství strážnickému a biskupství olomouckému.

Spolky
Ze spolků uvádím jako nejstarší sbor dobrovolných hasičů, založený r. 1900, pak lidovou jednotu “Sdružení venkovské omladiny”, Republikánský dorost a spolek místních hudebníků.

Počet obyvatelů
Jak již dříve uvedeno, bylo v r. 1890 v Ostrožské Lhotě 249 domů s 1.180 obyvateli. V roce 1921 bylo 305 domů s 1.481 obyvateli. V dubnu 1930 jest již 357 domů a počet obyvatelů bude zjištěn při letošním sčítání.

Zaměstnání obyvatel
Obyvatelé živí se povětšinou hospodařením a pěstováním hospodářských plodin. Pěstují hlavně obilniny a něco málo luštěnin. Nedostatek luk jest nahrazen “věžďánem”. V menší míře pěstují se zemáky, na Panilouce kukuřice, pícní řepa, cukrovka i konopí. Ovocné stromoví je zastoupeno hlavně jabloněmi, hrušněmi a trnkami, daří se však i třešni a ořechu. Kdysi byly trnky vyváženy na severní Moravu a do Slezska, dnes jich užívají vesměs na pálení “slivovice”. Květena jest obdobná s květenou kotliny při řece Moravě. Někdejší rozsáhlé vinohrady jsou dnes již úplně zrušeny a po nich zbývají toliko některé polorozbořené a sešlé vinní “boudy” sklepy.

Ve způsobu obdělávání polí jeví se dnes rovněž ohromný rozdíl. Tak byly pěstěny na jednotlivých polních tratích stejné druhy obilí a tento pořádek byl přísně zachováván. Jedna trať tedy byla oseta rží, jiná žitem, ječmenem, ovšem, nebo osázena brambory a některá trať zase ležela ladem “ na úhor”.

Předkové naši jsouce stiženi robotou nebyli sto své pozemky ani včas ani řádně obdělávati, plodiny z nich skliditi a proto velká část pozemků bývala ladem. Některé tratě a potom téměř všechny žleby, jichž jest v katastru obce zdejší hodně, byly lesem. Byl totiž sedlák a poddaný až do dob Josefa II. Otrokem svého pána, kterýž na štěstí s lidem dosti mírně zacházel.

Za blahobyt mohli býti předkové naši opět vděčni jen vínu, neboť tu, jako v blízké Blatnici bylo mnoho vinohradů. Vinohrady tyto nepatřily však jen Lhoťanům. Mělo zde vinohrady též panství uh. Ostrožské. Důkazem rozsáhlého kdysi vinohradnictví jsou podnes v Ostrožské Lhotě zachované boudy pod Starou horou, v nichž se víno lisovalo.

Jiným stálým, celoročním výdělkem v dobách pozdějších bylo vyvážení a lámání kamení na stavbu silnic.

Avšak v pozdějších, klidnějších dobách oddávají se lidé více polnímu hospodaření, pasení dobytka přestává, úhorování polí rovněž, pozemky rozumnějším obděláváním stávají se výnosnějšími a tak se vkrádá do obce pozvolna sice ale přece jenom blahobyt. Méně úrodné pozemky a neplodná půda vysazují lesními i ovocnými sazenicemi, a jelikož chtějí lépe hnojit své pozemky, chovají více užitečného dobytka, ano mnozí si hledí také chovu včel a tak žijí Lhoťané zcela spokojeným životem.


Článek ze dne: 01.12.2010 . . . [ Rubrika: OBEC --> HISTORIE ]


  KOMENTÁŘE KE ČLÁNKŮM

Žádný komentář nenalezen.

  Váš komentář
  Nadpis komentáře:
  Jméno zasilatele:
  E-mail zasilatele:
  Text (max. 2000 znaků)
  Vložte kód:CODE        


Zpět  Zpět  
RelaxZona
TK
LHOTA-INTERNACIONALOVE
SOLAR
V Ostrožské Lhotě je největší solární elektrárna ve střední Evropě. V roce 2009 byly v Ostrožské Lhotě zakončeny stavební práce na největší fotovoltaické elektrárně ve střední Evropě. Celkový instalovaný výkon elektrárny je 2,25 MWp.
AKTUALITY
1. Lhota mapovala historii
20.06.2011
2. Ostrožská Lhota slavila 640 let, dárkem je kniha
20.06.2011
3. Lhota otevírá dům s archeologickou expozicí
20.06.2011
4. Stromy ustupují amfiteátru
12.04.2011
5. Kácení ve Lhotě: omylem padla i Lípa svobody
31.03.2011
6. Ceny šampionů posbírali domácí
14.03.2011
7. 2011-02-24-Měst.úřad Hluk-úz.rozh.-Vítek
25.02.2011
8. Exekutor se spletl? Smůla
16.02.2011
9. Školní ples v Ostrožské Lhotě 2011
16.02.2011
10. Hospodaření obce r. 2010
10.02.2011
11. 2011-01-02 Pozemkový fond ČR
01.02.2011
12. Seznam provozovatelů wifi sítí - Ostrožská Lhota
01.02.2011
13. Výroční zpráva dle z.č. 106/ 1999 Sb.
31.01.2011
14. Krize nekrize, chceme přebytek
25.01.2011
15. 2011-01-13 Mes.ur.Hluk-vyhlaska Vitek
17.01.2011
16. Tříkrálová sbírka
10.01.2011
17. Poděkování
10.01.2011
18. Lhota zaplatí silnici na dvě splátky
22.12.2010
19. Rozpočet 2011
22.12.2010
20. Zrekonstruovaný průjezd Ostrožskou Lhotou byl otevřen
12.12.2010
(c) Ostrožská Lhota
ostrlhota@uh.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
http://hudba.hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund
www.hradiste.cz